Deze algemene voorwaarden gelden voor elke gebruiker van Hondenwandelingen.be. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden mag u geen gebruik maken van de website. Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden.


De gebruiker dient zich te identificeren en dient correcte gegevens te verschaffen, hij mag geen gebruik maken van schuilnamen, roepnamen, ed. Indien hondenwandelingen.be de juistheid van de gegevens in twijfel trekt kan zij zonder voorafgaande waarschuwing de account annuleren.


Hondenwandelingen.be heeft het recht te vertrouwen op de correctheid van de gegevens die ingevoerd werden met gebruik van de aanmeldgegevens van een gebruiker. De gebruiker is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door hondenwandelingen.be verschafte aanmeldgegevens.


De gebruiker mag mag op geen enkele wijze de door hondenwandelingen.be aangeboden diensten gebruiken voor het plegen van inbreuken of misdaden, of het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van derden.


In geen geval kan hondenwandelingen.be aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data of reputatie, of het oplopen van schade als gevolg van het uitvallen van de website of inhoud geplaatst door derden.


Materiaal dat aanzet tot haat jegens groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus of seksuele geaardheid/identiteit zijn op hondenwandelingen.be niet toegestaan. Daarnaast is ook inhoud die uitsluitend wordt geplaatst om schokkend of aanstootgevend te zijn, zonder aanvullende context of uitleg, of inhoud die anderen bedreigt, in strijd met ons beleid.


Hondenwandelingen.be richt zich op activiteiten met honden, bijdragen die u inzendt worden dan ook geacht toegankelijk te zijn voor honden en hondvriendelijk te zijn, zo niet heeft hondenwandelingen.be het recht uw inzending te weigeren.


Hondenwandelingen.be en haar beheerders kunnen op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing, enig welke informatie weigeren, verwijderen en/of aanpassen.