De HQ-groep is een groep mensen die in het verleden de cursus leiderschap hebben gevolgd bij Hilde Quisquater. Deze groep gaat elke derde zondag van de maand samen wandelen. Omdat al deze mensen tijdens de cursus hebben geleerd hun hond onder controle te houden vertonen de meewandelende honden geen ongewenst gedrag en/of agressie naar andere honden of mensen.


Deze wandelingen worden ook echt in groep gemaakt en daarom vertrekt iedereen op hetzelfde uur. Door het samen wandelen met correct opgevoede honden is het mogelijk kennis te maken met de andere leden van de groep en gezellig samen te genieten. Het is de bedoeling om in de toekomst ook wandelingen samen te gaan doen waar de honden vrij kunnen lopen, uiteraard op locaties waar dit toegestaan is en enkel wanneer dit expliciet vermeld is bij de aankondiging van de wandeling. In alle andere gevallen blijven de honden aan de lijn, zoals het wettelijk verplicht is.


Elk lid van de groep kan zelf een wandeling voorstellen en de andere leden uitnodigen om die samen met hem of haar te komen maken. Hiervoor moeten ze enkel contact opnemen met Hilde Quisquater. De wandeling wordt dan opgenomen in de lijst van geplande wandelingen, uiteraard wordt de naam van het organiserende lid opgenomen (indien gewenst).


Uiteraard kunnen leden van de HQ-groep ook deelnemen aan alle andere wandelingen en kunnen ze zelf ook wandelingen opgeven die toegankelijk zijn voor alle bezoekers van de site. Maar u kan ook deelnemen aan de daguitstappen en activiteiten die in de toekomst zullen georganiseerd worden.


Wil u ook tot de HQ–groep behoren?


Dat kan ! Maar dit kan enkel wanneer u de cursus leiderschap gevolgd hebt. Vanaf dat moment krijgt u persoonlijk, met uw inloggegevens toegang tot de wandelingen van de HQ-groep. U zal dus bij het inloggen meer wandelingen te zien krijgen dan de andere bezoekers en ook aan de andere activiteiten kunnen deelnemen.


Hebt u de cursus reeds gevolgd? Vraag een aanpassing van uw account aan!


Mijn account